Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

shiawasedawa
19:07
Reposted fromshakeme shakeme viaautumn-fall autumn-fall
shiawasedawa
19:07
9783 5445
Reposted fromretro-girl retro-girl
shiawasedawa
19:04
shiawasedawa
19:04
0031 d8f4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

October 05 2018

shiawasedawa
19:52
5994 eca6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
shiawasedawa
19:51
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl
shiawasedawa
19:51
Reposted fromshakeme shakeme viaautumn-fall autumn-fall

October 01 2018

shiawasedawa
18:36
4833 c904
Reposted fromunterland unterland viaawakened awakened
shiawasedawa
18:35
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viamodalna modalna
shiawasedawa
18:35
9373 6962 500
shiawasedawa
18:34
shiawasedawa
18:25
Mówi się, że największą tragedią w życiu, to nie odkryć, co kocha się robić, do czego ma się naturalny talent i predyspozycje... Dziś myślę jednak, że większą tragedią jest odkryć tę pasję i zrezygnować z niej, dla bardziej prestiżowego zajęcia, z obawy, co myślą inni i miliona innych złych powodów... Trudno opisać to cierpienie. To jak umrzeć za życia. Kochasz to, co robisz? Nigdy z tego nie rezygnuj. Inaczej będziesz żył dalej z wielką dziurą w sercu, której nie zapełni ani podziw innych, ani pieniądze...
shiawasedawa
17:58
7236 1638 500
Reposted from0 0 viamadadream madadream
shiawasedawa
17:58
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
shiawasedawa
17:57
1550 bfc2
Reposted fromkarahippie karahippie vialegilimencja legilimencja
shiawasedawa
17:55
Czasem życie daje ci drugą szansę dlatego, że za pierwszym razem nie byłeś gotowy.
— Vi Keeland
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
shiawasedawa
17:55
Reposted fromtowo85 towo85 vialaluna laluna
shiawasedawa
17:51
shiawasedawa
17:50
9179 4fc4
Reposted fromclitoris clitoris viaikari ikari
shiawasedawa
17:50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl