Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

shiawasedawa
06:02
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viapiehus piehus
shiawasedawa
06:02
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viapiehus piehus
shiawasedawa
06:01
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viaAmericanlover Americanlover
shiawasedawa
06:00
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
shiawasedawa
06:00

July 18 2018

11:38
9169 892b 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viadozylnie dozylnie
shiawasedawa
11:38
5957 c6c4
Reposted fromgrandma grandma viaLusia Lusia
11:36
2703 001d 500
Reposted fromdivi divi viadesperateee desperateee
shiawasedawa
11:35
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
shiawasedawa
11:34
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr viapampam pampam
shiawasedawa
11:34
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viawarkocz warkocz
11:29
5335 d7a9 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
11:28
8443 ea17
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
shiawasedawa
11:28
5393 9c76 500
Reposted frommessinhead messinhead
shiawasedawa
11:26
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
shiawasedawa
11:24
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vialeniwieec leniwieec
shiawasedawa
11:23
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viamyfuckingreality myfuckingreality
shiawasedawa
11:22
Żyję w strachu przed wszystkim, on we mnie po prostu jest i niewiele potrzeba, żeby go uruchomić
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
shiawasedawa
11:21
6050 9be5
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNoCinderella NoCinderella
shiawasedawa
11:17
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl