Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

shiawasedawa
07:43
Reposted fromhatekids hatekids viamoai moai
shiawasedawa
07:38
Reposted fromsilence89 silence89 viaMezame Mezame
shiawasedawa
07:37
Reposted frommayamar mayamar viaMezame Mezame
shiawasedawa
07:36
1070 0bc1 500
shiawasedawa
07:36
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viagos123 gos123
07:28
4148 6f18 500

pr1nceshawn:

What You Say About Mental Illness vs What You Actually Mean.

07:22
4850 5e36 500
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
shiawasedawa
07:17
Ludzkie wspomnienia to przedziwna sprawa. Nasze głowy mają niezwykłą umiejętność przekształcania rzeczywistości, wiesz? Miłe przeżycia z czasem wydają się jeszcze przyjemniejsze. Ładne miejsca, które widzieliśmy kiedyś, w pamięci stają się jeszcze piękniejsze i większe. To dotyczy też zapachów i smaków. [...] Dlatego dobrze w życiu próbować ciągle nowych rzeczy odwiedzać nowe miejsce i poznawać nowych ludzi i nie kręcić się w kółko.
— Marcin Szczygielski – Tuczarnia motyli
shiawasedawa
07:16
shiawasedawa
07:12
Jeśli masz okazję do odpoczynku, nie zmarnuj jej. Pozwól, aby twoje ciało i umysł się goiły, gdy to tylko możliwe.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa
shiawasedawa
07:12

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
shiawasedawa
07:12
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
shiawasedawa
07:11
6375 2256
Reposted fromkotecke kotecke viazupelnie zupelnie
shiawasedawa
07:11
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
shiawasedawa
07:10
shiawasedawa
07:09
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaweruskowa weruskowa
07:04
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish viaIriss Iriss

April 24 2017

shiawasedawa
19:27
9850 0269
Reposted fromtoft toft viagosialap gosialap
19:23
1603 3528
Reposted fromYggry Yggry viakoloryzacja koloryzacja
19:22
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl