Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

shiawasedawa
14:46
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

June 11 2018

shiawasedawa
17:51
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialovesweets lovesweets
shiawasedawa
17:50
5453 1632 500
Reposted fromnutt nutt viakatastrofo katastrofo
shiawasedawa
17:35
7268 34bc 500

June 08 2018

shiawasedawa
16:41
shiawasedawa
16:41
Czasem nie chcesz uciec od świata, powiedział. Czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben.
Reposted fromnutt nutt
shiawasedawa
16:39
shiawasedawa
16:36
shiawasedawa
16:35
Reposted fromshakeme shakeme vialove-winter love-winter
shiawasedawa
16:35
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viamerriment merriment
shiawasedawa
16:34

June 06 2018

shiawasedawa
18:45
7861 ceff
Reposted fromdestructives destructives vialittlemouse littlemouse
shiawasedawa
18:43
Przestałam mówić, kiedy zrozumiałam, że nikt nie słucha..
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaazazel azazel
shiawasedawa
18:42
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaazazel azazel
shiawasedawa
18:41
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape via12czerwca 12czerwca
shiawasedawa
18:37
Kiedy jest się długo pozbawionym radości, już się przestaje jej spodziewać i pragnąć. A kiedy niespodziewanie zastuka do naszych drzwi, otwieramy je ze strachem, czy nie jest zamaskowanym cierpieniem.
— Carmen Sylva.
Reposted fromnutt nutt
shiawasedawa
18:37
Za dużo tego. To tak, jakbym miała w głowie kawałki szkła. Przez cały czas. Rozumiesz?
— Jak tu żyć ?
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viairmelin irmelin
shiawasedawa
18:36
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viabadblood badblood
shiawasedawa
18:35
0655 e14b 500
shiawasedawa
18:34
8355 40b5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl