Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

shiawasedawa
13:05
9594 13b8
shiawasedawa
13:05
8542 4e3e
Reposted fromlikethis likethis viamolkoholic molkoholic
shiawasedawa
13:03
1691 75f9
Reposted fromcasanovared casanovared viaazazel azazel
shiawasedawa
13:02
2041 f117
shiawasedawa
13:01
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
shiawasedawa
13:01
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viadontaskmewhy dontaskmewhy
shiawasedawa
13:01
7749 0c27
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaazazel azazel
shiawasedawa
13:00
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaazazel azazel
12:59
7090 d99d
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaazazel azazel
shiawasedawa
12:58
0499 e0aa
Reposted fromtooskaa tooskaa
shiawasedawa
12:57
0302 dbe2
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
shiawasedawa
12:56
0365 7af3
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
shiawasedawa
12:56
1024 5f92
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
12:56
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viamyzone myzone
shiawasedawa
12:56
3096 289d 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamadadream madadream
shiawasedawa
12:55
shiawasedawa
12:53
Kto ją obdarzył taką delikatnością? Musi jej być bardzo nielekko. W życiu tym, w świecie tym.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
shiawasedawa
12:52
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viahimerra himerra
shiawasedawa
12:50
shiawasedawa
12:50
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viatylkotobie tylkotobie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl