Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

shiawasedawa
19:11
4384 a838 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viazEveR zEveR
shiawasedawa
19:11
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viazEveR zEveR
shiawasedawa
19:10
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPrzygnebiona Przygnebiona
shiawasedawa
19:09
7970 125c
Reposted fromxalchemic xalchemic viazEveR zEveR
shiawasedawa
19:09
4729 6de7 500
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
shiawasedawa
19:09
3698 62b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
shiawasedawa
19:08
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamadadream madadream
shiawasedawa
19:08
6025 b2dc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamadadream madadream
shiawasedawa
19:06
1334 c2a6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaRedPenny RedPenny
shiawasedawa
19:04
1269 c9a2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaavooid avooid
19:03
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viaszydera szydera
shiawasedawa
18:56
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viaoutoflove outoflove
shiawasedawa
18:56
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaavooid avooid
18:56
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabeliveinme beliveinme
shiawasedawa
18:55
5121 4b87 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeliveinme beliveinme
18:53
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:53
5028 32f0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoeurina coeurina
shiawasedawa
18:52
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:52
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaesperer esperer
shiawasedawa
18:51
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viazEveR zEveR
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl