Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

shiawasedawa
11:15
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
shiawasedawa
11:14
0687 d73b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaIriss Iriss
shiawasedawa
11:13
4869 e61c
Reposted fromdusielecc dusielecc vialookbook lookbook
shiawasedawa
11:13
3497 6af4 500
Reposted fromantichris antichris viaintroweirds introweirds
shiawasedawa
11:10
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viapoprostuyuki poprostuyuki
shiawasedawa
11:10
shiawasedawa
11:08
6029 5422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaIriss Iriss
shiawasedawa
11:08

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaIriss Iriss
shiawasedawa
11:07
6243 3811
Reposted fromonlyman onlyman viaIriss Iriss
shiawasedawa
11:07
6149 e295
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
shiawasedawa
11:06
8186 9d66
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
shiawasedawa
11:06
6533 0b18
shiawasedawa
09:39
3336 6d26
Reposted fromretro-girl retro-girl
shiawasedawa
09:38
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia viaretro-girl retro-girl
shiawasedawa
09:38
Najważniejszym krokiem na drodze ku koncentracji to nauczyć się być samemu, nie czytając, nie słuchając radia, nie paląc ani nie pijąc. Umieć się skoncentrować znaczy umieć być sam z sobą - a to jest właśnie warunkiem zdolności kochania. Jeżeli jestem przywiązany do drugiego człowieka, ponieważ nie potrafię stać na własnych nogach, on lub ona mogą być moim ratunkiem w życiu, ale tego rodzaju związek nie jest miłością. Brzmi to jak paradoks, ale umiejętność przebywania samemu jest warunkiem zdolności kochania. Każdy, kto spróbuje być sam z sobą, przekona się, jakie to trudne. Będzie niespokojny, podekscytowany albo nawet dozna poważnego lęku.
— " O sztuce miłości", Erich Fromm
Reposted fromciarka ciarka viaretro-girl retro-girl
shiawasedawa
09:37
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
shiawasedawa
09:36
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
shiawasedawa
08:19
3450 c37c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
shiawasedawa
08:19
4781 cbd4 500
Reposted fromfoods foods viaIriss Iriss

February 23 2018

shiawasedawa
11:13
8079 8bab 500
Reposted fromjustMeee justMeee viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl