Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

shiawasedawa
20:16
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaawakened awakened
shiawasedawa
20:14

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
shiawasedawa
20:11
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viapersona-non-grata persona-non-grata
20:11
shiawasedawa
20:10
shiawasedawa
20:09
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viacyanidesun cyanidesun
shiawasedawa
20:09
Reposted frombluuu bluuu viamehhh mehhh
shiawasedawa
20:06
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viaToshi Toshi
shiawasedawa
20:06
Reposted fromfresia fresia viaampajewska ampajewska
shiawasedawa
20:05
shiawasedawa
19:57
1563 c08c
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viairie irie
shiawasedawa
19:56
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
shiawasedawa
19:56
2763 75c2

December 03 2017

shiawasedawa
09:55
3504 5de5
Reposted fromretro-girl retro-girl

December 02 2017

shiawasedawa
22:05
Reposted frombluuu bluuu viapieceoflife pieceoflife
shiawasedawa
22:03
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viaNoemiJustine NoemiJustine
shiawasedawa
22:03
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viaNoemiJustine NoemiJustine
22:01
2186 2477
shiawasedawa
22:00
shiawasedawa
21:57
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl