Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

shiawasedawa
18:48

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:48
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:48
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:47
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaxcocainex xcocainex
shiawasedawa
18:46
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
shiawasedawa
18:46
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viagregorczykm gregorczykm
shiawasedawa
18:43
5113 54d3
Reposted fromkyte kyte viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:41
5946 bfd6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaplateau plateau
shiawasedawa
18:39
Wycofanie może przybierać formę np. hobby, pasji, którym człowiek oddaje się bez reszty, co jest równoważne z nieuczestniczeniem w społeczeństwie.
18:38
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:37
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viazEveR zEveR
shiawasedawa
18:36
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viazEveR zEveR
18:36
8971 1f36
shiawasedawa
18:35
2901 aad5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
shiawasedawa
18:35
1217 6f4d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
shiawasedawa
18:34
1002 fbcf
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
shiawasedawa
18:34
3851 aa34 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
shiawasedawa
18:34
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
shiawasedawa
18:34
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
shiawasedawa
18:34
3466 63f9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl