Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

08:18
2384 745b
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaIriss Iriss
shiawasedawa
08:18
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaIriss Iriss
shiawasedawa
08:18
Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy  nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji.
— C. Watson, Chłopiec, którego nikt nie kochał
Reposted fromMerlinka Merlinka viaIriss Iriss

July 03 2017

shiawasedawa
18:05
3892 ee31
Reposted fromtwarze twarze viaoxygenium oxygenium
shiawasedawa
18:02
4172 6785
Reposted fromClary Clary viatoniewszystko toniewszystko
shiawasedawa
18:01
18:01
Mam dwa powody, żeby nie ufać ludziom. Pierwszy jest taki, że za słabo ich znam, a drugi, że znam aż za dobrze.
shiawasedawa
18:00
Nie zapomnij o herbacie.
— przyjaciel
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viaszydera szydera
shiawasedawa
17:59
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
shiawasedawa
07:29
8852 06a9 500
Reposted fromJamalus Jamalus viackisback ckisback
shiawasedawa
07:26
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
shiawasedawa
07:25
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
shiawasedawa
07:24
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
shiawasedawa
07:24
3570 0e21 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
shiawasedawa
07:24
6194 1b14 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
07:24
shiawasedawa
07:23
6793 f0dc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
shiawasedawa
07:23
8587 4cc3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
shiawasedawa
07:22
6676 b187 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatea tea
shiawasedawa
07:22
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl