Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

20:50
shiawasedawa
20:49
5460 95e1
Reposted fromlaters laters viaintroweirds introweirds
shiawasedawa
20:47
shiawasedawa
20:47
20:47
0775 1ecc 500

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Reposted fromsubtlefire subtlefire viaintroweirds introweirds
shiawasedawa
20:44
shiawasedawa
20:42
shiawasedawa
20:41
20:38
3729 b208
shiawasedawa
20:36
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaoversensitive oversensitive
shiawasedawa
20:36
Potrzebuję rozmowy z kimś kto ma taki sam bałagan w głowie jak ja, nikt inny tego nie zrozumie.
— za dużo herbat
Reposted fromalmostlover almostlover viagdziejestola gdziejestola
shiawasedawa
20:35
Nie czuje się nieswojo, jeżeli przez dłuższy czas z nikim się nie spotyka i nie rozmawia.
— Haruki Murakami, "1Q84", tom 3
Reposted fromskrzacik skrzacik viagdziejestola gdziejestola
shiawasedawa
20:35
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
shiawasedawa
20:34
0603 c6f5
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
shiawasedawa
20:30
8950 5a32 500
Reposted fromoll oll viapozakontrola pozakontrola
20:30
The best portion of your life will be the small, nameless moments you spend smiling with someone who matters to you.
Unknown
(via wordsnquotes)
shiawasedawa
20:30
Reposted fromkoneva koneva viatwice twice
20:30
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viauswistaka uswistaka
shiawasedawa
20:29
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viacyanidesun cyanidesun
shiawasedawa
20:21
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viairie irie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl